วิธีเข้า Lotto Shopping
iOS ดาวน์โหลด MCat ได้ที่ App Store ตาม Link : https://is.gd/iatnTcAndroid ดาวน์โหลด MCat ได้ที่ Play Store ตาม Link : https://is.gd/MVTcMd

ขั้นตอนดาน์โหลด MCat iOS
1. กด ค้นหา
2. พิมพ์ MCat แล้ว ค้นหา
3. กดปุ่ม รับ เพื่อดาวน์โหลดแอพขั้นตอนดาน์โหลด MCat Android
1. พิมพ์ MCat แล้ว ค้นหา
2. กดปุ่ม ติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลดแอพลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ MCat ได้ทั้งหมด 3 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้
- ทางเว็บไซต์ MCat : https://is.gd/FiX9VG
- ทาง Google Account
- ทาง Facebookขั้นตอนการเข้า Lotto Shopping
4. กดปุ่มโปรไฟส์5. กดที่ Game Center6. กดที่ Lotto Shoppingหน้าแรก Lotto Shopping เลือกซื้อสินค้าได้เลย

Copyright©2019 Gostar Co.,Ltd. All rights Reserved