207,155

หมายเหตุ
- จำกัด 1 ID Facebook สามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้ง
- เมื่อจบกิจกรรมคะแนนสะสมสูงสุดถึงขั้นไหนแจกรางวัลขั้นนั้น
- ระบบจะส่งของรางวัลให้ทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 3 วันหลังเปิดเกม

Copyright © 2017 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved